Sjömatsfrämjandet fd. Svensk Fisk

Är sedan 2018 en del av GFA Göteborgs Fiskhandlareförening, ett samarbetsorgan för fiskerinäringen, marknaden och konsumenterna.

Medlemmar i Svensk Fisk är Sveriges Fiskares Riksförbund, Fiskbranschens Riksförbund, Svenska Fiskhandelsförbundet, Göteborgs Fiskauktionsförening och Sveriges Fiskgrossisters ekonomiska Förening.

Samtliga dessa organisationer är representerade i styrelsen.

Verksamhetschef för Sjömatsfrämjandet fd. Svensk Fisk är Karin Fagerståhl

Svensk Fisk skall bidra till att fisk och fiskprodukter har en stark mat position i Sverige. Svensk fisk skall skapa och driva trovärdiga och framgångsrika informations- och marknadsaktiviteter i syfte att göra fisk och fiskprodukter mer önskvärda liksom att värna om ett hållbar fiske och ta hänsyn till miljö och kvalitetstänkande i varje led.

Svensk Fisk