Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Dom arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra matvanor.

Livsmedelsverket lyder under Näringsdepartementet. Myndighetens arbetsuppgifter beskrivs i en så kallad instruktion från regeringen.

www.livsmedelsverket.se