ÅRSMÖTE 2024.

 Göteborgs Fiskhandlareförening och Göteborgs Fiskhandlares ek. förening tillsammans med Svenska Fiskhandelsförbundet

kallar Styrelsen, Valberedningen, Intern revisorerna samt Medlemmar.

 

Årsmöte Måndag  den 22 april 2024 kl. 10.00

Plats: Fiskets Hus, Fiskhamnsgatan 33 vån 3.

OBS! Fåtal parkeringsplatser vid Fiskets Hus!

 

Kl. 10.00                    Årsmöte Göteborgs Fiskhandlareförening

                                   Årsmöte Svenska Fiskhandelsförbundet

 

Därefter bjuder klubbmästarna på förtäring!

 

VÄLKOMNA!

Önskar Klubbmästarna, Styrelsen

samt

Göran Eriksson, Ordförande GFF & SFF.

 

De som vill deltaga på efterföljande lunch kan anmäla sig till expeditionen

tel. 031-14 40 12 eller till någon i styrelsen vid Auktionen.

 

 

 

Dagordning bifogas.

 

 

 

Ev. motioner att behandlas av Årsmötet kan inlämnas till expeditionen

senast 15 april 2024.

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________