Ordförande

Göran Eriksson, Hb Klyftan. Mobil 0707-66 13 36

Ordinarie ledamöter

Ulf Jonseth, vice ordförande, Landala Fisk. Mobil 0706-29 38 77

Johan Jervander fd. Andersson, Kassör, Fiskvagnen Linné, Mobil 0705-13 82 34

Pontus Johansson, Västkustpojkarna. Mobil 0708-54 08 95

Alexander Freiholz, Fiskhuset Hillberg. Mobil 0709-99 74 14

Thomas Cruz Kollberg, Strömmingluckan. Mobil 0732-45 99 07

Lars Wassberg, Knippla Fisk. Mobil 0708-962421

Suppleanter

Emil Nilsson, Kullaviks Fisk & Skaldjur. Mobil 0709-23 08 20

Medina Mujdzic, Kungälvs Fisk. Mobil 0707-54 77 95

Mattias Österberg, Br. Österbergs Fisk. Mobil 0707-73 54 08

Mats Pettersson, Petterssons Seafood Mobil 0760-20 70 80

Extern sekreterare; Christina Jonseth. 031-144012

Intern revisorer

Christoffer Curry, Fiskaffären.

Mattias Dalshage, GNS

Suppleant; Pontus Båth, Mats Båths Fisk AB

Valberedning till årsmöte 2023

Peter Kärrqvist-Björlanda Fisk & Skaldjur  Sammankallande

Håkan Andersson-Angereds Fisk

Christoffer Curry- Fiskaffären

Klubbmästare

Thomas Cruz Kollberg

Johan Jervander fd. Andersson

Kontoret
Tina Jonseth 031-14 40 12

Hemsida, Facebook

Tina Jonseth

Sara Forsberg