Ordförande
Göran Eriksson, Göteborg. Mobil 0707-66 13 36

Ordinarie ledamöter
Ulf Jonseth, vice ordförande, Göteborg. Mobil 0706-29 38 77
Jakob Järlbring, Kassör, Göteborg, Mobil 0707-67 55 78
Pontus Johansson, Göteborg. Mobil 0708-54 08 95
Alexander Freiholz, Ytterby Mobil 0709-99 74 14
Patrik Enghult, Göteborg. Mobil 0709-42 33 01
Lars Wassberg, Göteborg. Mobil 0708-962421

Suppleanter
Janne Persson, Göteborg Mobil 0705-85 01 44
Johan Andersson, Göteborg. Mobil 0705-13 82 34
Tina Jonseth, Sekreterare, Göteborg. Mobil 0704-97 15 22
Göran Hansson, Grebbestad. Mobil 0705-37 93 54

Klubbmästare

Stefan Nilsson
Ulf Jonseth

Kontoret
Tina Jonseth 031-14 40 12

Svensk Fiskhandel-Tidning, Hemsida, Facebook
Christina Jonseth
Sara Forsberg

Valberedning till årsmöte 2016

Kent Larsson-Asperöpojkarna  Sammankallande

Emil Nilsson-Kullaviks Fisk

Christoffer Curry- Fiskaffären