Göteborgs Fiskhandlareförening och Göteborgs Fiskhandlares ek. förening tillsammans med Svenska Fiskhandelsförbundet

kallar till 

Årsmöte Måndag  den 1 april 2019 kl. 10.00

Plats: Fiskets Hus, Fiskhamnsgatan 33 vån 3.

OBS! Fåtal parkeringsplatser vid Fiskets Hus!

 

Därefter bjuder klubbmästarna på förtäring!

 

VÄLKOMNA!

Önskar Klubbmästarna, Styrelsen

samt

Göran Eriksson, Ordförande GFF & SFF.

 

De som vill deltaga i vårlunchen kan anmäla sig till expeditionen

tel. 031-14 40 12 eller till någon i styrelsen vid Auktionen.

Dagordning bifogas. 

Ev. motioner att behandlas av Årsmötet kan inlämnas till expeditionen senast 22 mars 2019!

Kom och gör din röst hörd!