Årsmöte

19 April 2021

Pga. rådande omständigheter väljer vi att följa Folkhälsomyndighetens råd att begränsa smittan.

Våra medlemmar har godkänt att vi håller årets möte med endast Styrelsen, Valberedningen  samt Revisorerna.

Ni är välkomna att skicka in en motion som Ordförande tar upp på mötet!