En hemsida för oss som älskar fisk och skaldjur

Här finner ni information om vårt förbund och förening, dess tjänster och utbud.

Svenska Fiskhandelsförbundet och Göteborgs Fiskhandlareförening är ett samarbetsorgan för Sveriges alla fiskhandlare.

Vi vänder oss främst till fiskdetaljister som vill stärka sin position som fiskhandlare i dagens samhälle.

 

Svenska Fiskhandelsförbundet

Svenska Fiskhandelsförbundet har funnits sedan år 1909 och Göteborgs Fiskhandlareförening sedan 1924.

Våra ställningstagande;

  • arbetar främst näringspolitiskt
  • medverkar i forskning- och utvecklingsarbete
  • arbetar med samhällskontakter
  • informerar om svensk fisk & skaldjur
  • driver flera kvalitetsprogram inom svensk fisk och skaldjur
  • har god förankring i hela landet

Hela kedjan representerad

Näringspolitik
Svensk Fiskhandel fyller flera funktioner inom branschen Inte minst viktigt är arbetet med näringspolitiska frågor som direkt eller indirekt berör branschen.

Forskning

Svensk Fiskhandel både initierar och ekonomiskt stöder såväl grundforskning som målinriktad forskning. Bland annat i samarbete med Chalmers och Handelshögskolan.

Information och samhällskontakter

Den utåtriktade verksamheten med samhällskontakter av olika slag, inkluderande information om svensk fisk och skaldjur, är också av stor betydelse för branschen och det omgivande samhället. Vi sammarbetar med Svensk Fisk, Jordbruksverket, Havs-och vattenmyndigheten, Livsmedelsverket, Miljö och Hälsa samt Nordiska Rådet för fiskdetaljister.

Kvalitet och policy

De kvalitetsprogram som Svensk Fiskhandelsförbundet arbetar med, och policyståndpunkter som branschorganisationen står bakom, tar upp faktorer som djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet samt foder- och miljöfrågor. I frågor om spårbarhet/lagligt fångad-godkänd fisk följer vi NÄRFISKATs regler.