NÄRFISKAT – Svenskt, godkänt och spårbart.

Närfiskat är ett initiativ från fiskbranschen för att förbättra informationen till konsumenten. De vill gå längre än EU:s regler och berätta om fisken är fiskad i närområdet – havsområdena runt Sveriges kuster och insjöar. De tror att korta avstånd mellan fångstplats och försäljningsställe samt korta tider mellan fångstdatum och försäljning främjar kvalitet och minskar onödiga transporter. Tack vare Temo Synovates stora undersökning 2007 om livsmedelskonsumenterna vet de också att Sveriges konsumenter vill veta mer om var fisken kommer ifrån. 

Tydliga regler som underlättar för konsument;

Reglerna är enkla. Det handlar om att man skall garantera att man följer fiskets regler och att man uppger var fisken är fångad på ett korrekt sätt. Genom att jobba med uppgifter som ändå ingår i loggboken så är systemet enkelt för de yrkesfiskare som blir medlemmar.

www.narfiskat.se