HÖSTMÖTE 2017

Höstmöte Måndag den 27 november 2017 kl. 11.00

Plats: Fiskets Hus, Fiskhamnsgatan 33 i Fiskhamnen

 

DAGORDNING:

  1. Höstmötets öppnande
  2. Godkännande av kallelse
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av justeringsmän
  5. Föregående Förbunds mötesprotokoll
  6. Val av Valberedning inför Årsmötet 2018
  7. Nya medlemmar från Årsmöte till Höstmöte 2017.
  8. Ekonomisk redovisning 2017
  9. Övriga Frågor
  1. Avslutning

 

VÄLKOMNA

Göran Eriksson, ordförande.

 

Efter avslutat möte bjuder Klubbmästarna på en liten bit mat.

Du som vill stanna kvar och äta, anmäl till expeditionen 031-144012,

email; svensk.fiskhandel@telia.com, någon av klubbmästarna eller till Göran Eriksson vid auktionen senast måndag den 20 november 2017