HÖSTMÖTE 2018.

Göteborgs Fiskhandlareförening och Göteborgs Fiskhandlares ek. förening

tillsammans med Svenska Fiskhandelsförbundet kallar till

Höstmöte Måndag den 26 november 2018 kl. 10.00
Plats: Fiskets Hus, Fiskhamnsgatan 33 vån 3.
OBS! Fåtal parkeringsplatser vid Fiskets Hus!

Kl. 10.00 Höstmöte Göteborgs Fiskhandlareförening & Svenska Fiskhandelsförbundet

Därefter bjuder klubbmästarna på förtäring!

VÄLKOMNA!
Önskar Klubbmästarna, Styrelsen
samt
Göran Eriksson, Ordförande GFF & SFF.

De som vill deltaga i höstlunchen kan anmäla sig till expeditionen
tel. 031-14 40 12 eller till någon i styrelsen vid Auktionen.

Dagordning bifogas.

Ev. motioner att behandlas av Höstmötet kan inlämnas till expeditionen snarast!